Clinics & Centers

คลินิกสูติ-นรีเวช

บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน

บริการหาหมอออนไลน์

แผนกฉุกเฉิน

แผนกผู้ป่วยวิกฤต

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์เต้านม

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ศูนย์ผิวหนังและความงาม

ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์เลสิก

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์อายุรกรรม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there