ข้อมูลบริษัทประกัน

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความยินดีให้บริการสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มหรือ พ.ร.บ. และประกันประเภทอื่นๆ ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

 1. บัตรประกัน
 2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

สําหรับ พ.ร.บ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

 1. สําเนาใบกรมธรรม์
 2. สําเนาทะเบียนรถ
 3. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
 4. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (หากอายุ
  ไม่ถึง 7 ปี ใช้สําเนาสูติบัตรแทน)
 5. สําเนาทะเบียนบ้าน
 6. ใบขับขี่ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่ให้บริการและอํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าประกัน

แผนกเวชระเบียน :
02-220-7999 ต่อ 81100
แผนกรับผู้ป่วยใน :
02-220-7999 ต่อ 81195
แผนกการเงินผู้ป่วยนอก :
02-220-7999 ต่อ 81160
แผนกการเงินผู้ป่วยใน :
02-220-7999 ต่อ 89060
แผนกการตลาดประกัน :
02-220-7999 ต่อ 85212 - 85213

Insurance Information

ADVANCE M.L.C.ASSURAN CO., LTD. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
ADVANCE M.L.C.ASSURAN CO., LTD. | บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
AIA	| บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
AIA | บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	| บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Allianz Insurance Laos Co.,Ltd
Allianz Insurance Laos Co.,Ltd
ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
AWP SERVICES (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
AWP SERVICES (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
AXA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
AXA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BLUEVENTURE TPA CO., LTD. | บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด
BLUEVENTURE TPA CO., LTD. | บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด
BORIRAK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
BORIRAK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
CHUBB SAMAGGI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CHUBB SAMAGGI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ERGO INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ERGO INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
FWD INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
FWD INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
GENERALI LIFE ASSURANCE(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
GENERALI LIFE ASSURANCE(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
HCMS2019 CO., LTD. | บริษัท เอช ซี เอ็ม เอส 2019 จำกัด
HCMS2019 CO., LTD. | บริษัท เอช ซี เอ็ม เอส 2019 จำกัด
HEALTH BENEFIT CONSULTANTS CO., LTD. | บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด
HEALTH BENEFIT CONSULTANTS CO., LTD. | บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด
Inova Care Co. Ltd. | บริษัท อิโนวา แคร์ จำกัด
Inova Care Co. Ltd. | บริษัท อิโนวา แคร์ จำกัด
INTER PARTNER ASSISTANCE COMPANY LIMITED | บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
INTER PARTNER ASSISTANCE COMPANY LIMITED | บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
JAYMART INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
JAYMART INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
KRUNGTHAI PANICH INSURANCE COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
KRUNGTHAI PANICH INSURANCE COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
KWI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
KWI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
LAWTONASIA INSURANCE BROKERS CO.,LTD. | บริษัท ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
LAWTONASIA INSURANCE BROKERS CO.,LTD. | บริษัท ลอว์ตันเอเชีย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
LMG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
LMG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
LUMA CARE COMPANY LIMITED | บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
LUMA CARE COMPANY LIMITED | บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด
LY HOUR Insurance Plc
LY HOUR Insurance Plc
MBK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  | บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
MBK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  | บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
MEDIHEALTH NETWORK (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
MEDIHEALTH NETWORK (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
MED-SURE SERVICES LTD. | บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
MED-SURE SERVICES LTD. | บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
MiCare Sdn Bhd
MiCare Sdn Bhd
MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
NDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	| บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
PILLIP LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	| บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
PILLIP LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SIAMSMILE I.S.C COMPANY LIMITED | บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
SIAMSMILE I.S.C COMPANY LIMITED | บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด
 SOKXAY Insurance
SOKXAY Insurance
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SOUTHEAST LIFE INSURANCEPUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
SOUTHEAST LIFE INSURANCEPUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
SUNDAY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SUNDAY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYN MUNKONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
SYN MUNKONG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THAI PATTANA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THAI PATTANA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
THANACHART INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THANACHART INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE DEVES INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TKI Life Insurance Company Limited
TKI Life Insurance Company Limited
TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED | Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED
Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED | Tokojaya Lao Assurance COMPANY LIMITED
TUNE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
TUNE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ไทยประกันสุขภาพ
ไทยประกันสุขภาพ
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there