Disease & Treatment (90)

วัยหมดประจำเดือน
Disease

วัยหมดประจำเดือน

วัยหมดประจำเดือน (Menopause) คือช่วงเวลาที่ประจำเดือนของผู้หญิงหมดลงโดยการวินิจฉัยจะนับว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนเมื่อไม่มีประจำเดือนมาครบ 12 เดือน ทั้งนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้นและนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของวัยเจริญพันธุ์ ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการต่างๆเช่นการร้อนวูบวาบและช่องคลอดแห้ง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาภายหลังรวมถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจ กิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากอาการช่องคลอดแห้ง การกลั้นปัสสาวะลำบาก กระดูกพรุนและน้ำหนักขึ้น

มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Disease

มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็งที่พบส่วนใหญ่เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้เองโดยบังเอิญโดยอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยอยู่เป็นประจำหรือมีโอกาสที่เซลล์แบ่งตัวผิดพลาดและเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยการเกิดมะเร็งในลักษณะดังกล่าวจะไม่ส่งต่อไปยังลูกหลาน อย่างไรก็ตามมะเร็งบางชนิดอาจเกิดจากการที่ยีนกลายพันธุ์ซึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์จากคนในครอบครัวที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ การตรวจหายีนความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรวมถึงการนำประวัติครอบครัวมาประเมินจะสามารถทำให้เกิดการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Disease

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) คือภาวะที่เนื้อเยื่อที่คล้ายผนังของมดลูกเจริญเติบโตในทื่อื่นเช่นรังไข่ ท่อนำไข่ เชิงกราน และด้วยภาวะดังกล่าวเนื้อเยื่อนี้จะทำหน้าที่เหมือนเยื่อบุโพรงมดลูกในแต่ละรอบประจำเดือนโดยเนื้อเยื่อจะหนาตัวและท้ายที่สุดจะลอกออกมาเป็นเลือดเหมือนประจำเดือนแต่ตัวเนื้อเยื่อดังกล่าวจะถูกขังอยู่ในจุดที่เจริญผิดที่และเนื้อเยื่อโดยรอบบริเวณนั้นจะเกิดการระคายเคืองและทำให้มีอาการปวดในที่สุด

การตรวจยีนสำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตร
Disease

การตรวจยีนสำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตร

The American College of Obstetricians and Gynecologists ได้แนะนำให้ตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมในผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนหรือผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์โดยการตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมจะให้ข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยงหากพ่อหรือแม่สามารถส่งต่อยีนใดๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะหรือโรคต่างๆสำหรับทารก เช่น cystic fibrosis และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (spinal muscular atrophy)

เลือดออกทางช่องคลอด
Disease

เลือดออกทางช่องคลอด

อาการเลือดออกทางช่องคลอดอาจหมายรวมถึงการเลือดออกตามปกติของรอบประจำเดือนหรือการเลือดออกที่ไม่เกี่ยวข้องกับประจำเดือน บทความนี้จะเน้นไปที่การเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดเมื่อไหร่ก็ได้และพร้อมกับอาการอื่นๆเช่นอาการปวด ทั้งนี้การเลือดออกที่ไม่ได้เป็นตามรอบประจำเดือนอาจเกิดขึ้นได้บางครั้งและอาจไม่ใช่อาการที่ต้องรักษาแต่อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องอีกครั้ง

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there