General News

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปรับโฉมใหม่ พร้อมให้บริการศูนย์อายุรกรรม ที่ชั้น 1

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปรับโฉมใหม่ พร้อมให้บริการศูนย์อายุรกรรม ที่ชั้น 1

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ปรับโฉมใหม่ พร้อมให้บริการศูนย์อายุรกรรม ที่ชั้น 1

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.(พิเศษ) นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ ได้มีโอกาสได้ไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการผ่าตัดเลสิกและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.(พิเศษ) นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ ได้มีโอกาสได้ไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการผ่าตัดเลสิกและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.(พิเศษ) นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ ได้มีโอกาสได้ไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการผ่าตัดเลสิกและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด

📸 ภาพบรรยากาศการร่วมทำบุญ บริจาคปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมอุดหนุนสินค้าบุญกับ "วัดพระบาทน้ำพุ"

📸 ภาพบรรยากาศการร่วมทำบุญ บริจาคปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมอุดหนุนสินค้าบุญกับ "วัดพระบาทน้ำพุ"

📸 ภาพบรรยากาศการร่วมทำบุญ บริจาคปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค และร่วมอุดหนุนสินค้าบุญกับ "วัดพระบาทน้ำพุ"

Welcome To The World Baby "เถาเป่า"

Welcome To The World Baby "เถาเป่า"

🎉 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณกาญจนา กั๋ว

รอยยิ้มที่กลับมาของท่านสามเณรน้อยจากการถวายเครื่องช่วยการได้ยิน โดย คณะแพทย์ ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองร่วมกับ Miss Mai

รอยยิ้มที่กลับมาของท่านสามเณรน้อยจากการถวายเครื่องช่วยการได้ยิน โดย คณะแพทย์ ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองร่วมกับ Miss Mai

ทางคณะแพทย์ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองร่วมกับ Miss Mai รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมถวายเครื่องช่วยฟังเป็นสังฆทานที่สำคัญยิ่ง ช่วยให้รอยยิ้มของท่านสามเณร Rinchen กลับมาอีกครั้ง และให้ท่านได้เจริญพรรษาของท่านในการปฏิบัติพุทธภารกิจต่างๆ ได้อย่างไม่มีติดขัดต่อไป

เจ้าหน้าที่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองนำทีมออกหน่วยเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 💉

เจ้าหน้าที่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองนำทีมออกหน่วยเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 💉

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองนำทีมออกหน่วยเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 💉

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there