กานต์วรรณ

พญ.กานต์วรรณ

ใจเกรียงไกร

Specialty

วิสัญญีวิทยา

Sub-specialty

เวชบำบัดวิกฤต

กรุณา

พญ.กรุณา

อธิกิจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

เวชศาสตร์ใต้น้ำ

กฤตยา

พญ.กฤตยา

เมฆฤทธิไกร

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

กันทลัส

พญ.กันทลัส

เลิศสกุลพิริยะ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

Specialty

กุมารเวชศาสตร์

Sub-specialty

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กิตติศักดิ์

ทพ.กิตติศักดิ์

เบญจสิริพร

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

Specialty

ทันตกรรม

Sub-specialty

ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากเทียม

เกศริน

พญ.เกศริน

กิตติวรรณวงศ์

ศูนย์หู คอ จมูก

Specialty

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub-specialty

โรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there