โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้ชาย) - 4,500 บาท
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้หญิง) - 6,999 บาท

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Terms of service

·       กรุณานัดหมายล่วงหน้า 2 วัน

·       ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

·       สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน ที่ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร Excellent IVF

·       โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้ชาย) - 4,500 บาท
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ผู้หญิง) - 6,999 บาท

4,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there