แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE) (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE) (Mid-Year Health Fair 2024)

รายการในแพ็กเกจ : แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(Calcium Score) - 2,500 บาท กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

Package Name :

แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE) (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล  

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE) (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

แพ็กเกจตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CALCIUM SCORE) (Mid-Year Health Fair 2024)

2,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there