แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด (Mid-Year Health Fair 2024)

แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด - 5,500 บาท

Package Name :

แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด (Mid-Year Health Fair 2024)

Terms of service

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

  • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนําให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากทราบว่ามีความผิดปกติ

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

    ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด (Mid-Year Health Fair 2024)

Package Name :

แพ็กเกจตรวจรักษาปัสสาวะเล็ด (Mid-Year Health Fair 2024)

5,500.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there