โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะโรคอ้วน

รายการตรวจ

ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์           

Physical Examination

ตรวจวัดสัญญานชีพ                       

Vital Signs

ตรวจวัดอ๊อกชิเจนในเลือด                 

Pulse Oximeter

ตรวจวัดรอบเอว                             

Waist circumference

ตรวจวัดดัชนีมวลกาย                        

BMI

ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด             

FBS

ตรวจหาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด      

HbA1C

ตรวจการทํางานของตับ                     

Lipid Profile

ตรวจการทํางานของไต                     

Creatinine

ตรวจการทํางานของตับ                     

LFTS

ตรวจการทํางานไทรอยด์ฮอร์โมน        

TSH

ตรวจการทำงานไทรอยด์ฮอร์โมน        

Free T4

ตรวจระดับวิตามินในร่างกาย             

Vitamin D level

ค่าบริการโรงพยาบาล                     

Hospital Service Outpatient

ค่าบริการพยาบาล                           

Nursing Charge Outpatient

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะโรคอ้วน

Terms of service

  • เหมาะสําหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เข้าสู่ภาวะโรคอ้วน  

  • เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคอ้วน เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ปัญหาหยุดหายใจขณะนอนหลับ

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-220-7999

  • หมายเหตุ 

  • ราคาแแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

Package Name :

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาภาวะโรคอ้วน

4,900 THB

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there