แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน - 65,000 บาท

ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน - 85,000 บาท

Package Name :

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

Terms of service

แพ็กเกจเหมาจ่ายรวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าสูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์กรณีผ่าตัดคลอด

 • ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วยในหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด

 • ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การแพทย์

 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ,คีมช่วยคลอดรวมทั้งเครื่องตรวจ การทํางานของหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal monitoring)

 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก

 • การตรวจคัดกรอง, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวัคซีนสำหรับทารก

  • ตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) และแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่องทารก Pulse Oximetry

  • ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง

  • ตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test

  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1 และ Konakion (Vatamin K1)

  • ตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์และ PKU

 • บริการจัดทำสูติบัตร

แพ็กเกจเหมาจ่ายไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 • แพ็กเกจคลอดนี้สำหรับมารดาตั้งครรภ์ปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์

  • มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้ยา แมกนีเซียมซัลเฟต ช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)

  • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need Insulin)

  • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน(Vaginal birth after cesarean; VBAC)

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มารดามีอาการฉุกเฉินหรือมีภาวะแทรกซ้อนและต้องได้รับการดูแลพิเศษก่อนการคลอด ระหว่างการคลอด และหลังการคลอด

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ทารกมีภาวะผิดปกติ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีที่พักเกินจากแพ็กเกจที่กำหนด

 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย กรณีที่ผู้ป่วยขอเปลี่ยนประเภทห้องพักจากแพ็กเกจ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ,การตรวจวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนการคลอด

 • ค่าใช้จ่ายห้องพักระหว่างรอคลอด

 • ค่าใช้จ่ายในการทำหมันหญิง

 • ค่าใช้จ่ายในการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 • ค่าใช้จ่ายกรณีขริบอวัยวะเพศของทารกเพศชาย

 • ค่าเวชภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก, ผ้าอ้อมชนิดผ้า(Diaper Cloth) และผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย

เงื่อนไขในการใช้บริการ 

 • กรณีคลอดปกติที่ต้องการใช้ยาระงับความเจ็บปวด โดยการฉีดยาเข้าไขสันหลังหรือบล็อกหลัง ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง

 • กรณีคลอดปกติแล้วไม่สามารถคลอดเองได้ เปลี่ยนเป็นวิธีผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอด กรณีต้องการกำหนดฤกษ์ทาง รพ.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นจำนวน 10,000 บาท

 • ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา

สิทธิพิเศษ

 • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน

 • บริการเครื่องปั๊มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่ระหว่างพักในโรงพยาบาล

 • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด

 • ภาพถ่ายแรกคลอดและรอยปั๊มเท้าทารก

 • ชุดของขวัญสําหรับทารก

หมายเหตุ 

ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันได้

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

Package Name :

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน
ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน

65,000.00 Baht

Recently viewed Package

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there